Salgs- og leveringsbetingelser

GENERELLE OPLYSNINGER

SALONBRANDS

Sofiendalsvej 83, 9200 Aalborg SV

info@salonbrands.dk

+45 9818 1000

CVR nr: 41550635

Telefon: 27537000

E-mail: sm@salonbrands.dk

PRISER

Virksomheder (B2B)

Alle priser er elsk. 25% moms og evt. afgifter i danske kroner. Hvis andet ikke nævnes, er valutaen danske kroner.

Den angivne pris på bestillingstidspunktet er den gældende pris. Varer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller prisstigning.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Salonbrands A/S forbeholder ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købssum er lagt.

Alle udgifter i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køber.

Returnering

Der er som udgangspunkt ingen fortrydelsesret ved køb af produkter hos Salonbrands A/S. Der fratrækkes 20% af købsværdien ved returnering.

For at kunne benytte sig af returnering, skal varen returneres i samme stand, som ved overdragelsen og det skal ske i aftale med Salonbrands A/S. Produkterne skal være fri for klistermærker og andet som ikke er en del af emballagen.

Der er ingen returneringsmuligheder på bestillingsvarer som f.eks. Sinelco, inventar og tilbudsvarer.

Betaling

Betaling er, hvis andet ikke er anført, netto 30 dage.

Leveres varerne på efterkrav, opkræves det fulde beløb + gebyr inden varerne udleveres.

Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

Fragt

Alle ordrer over kr. 900,- ekspederes fragtfrit.

Mangler og reklamation

Der gives 1 års garanti fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke fornyet garanti.

Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske straks efter modtagelse. Reklamation fremsat efter har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen (absolut reklamationsfrist).

Forsvarlig returnering

Alle produkter som returneres til Salonbrands A/S skal være forsvarligt indpakket.

Varer som returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Salonbrands A/S

Ansvarsbegrænsning

Salonbrands A/S påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra Salonbrands A/S’s side.

Salonbrands A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds. Salonbrands A/S’s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til værdien af den pågældende ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms.

Tvister

En eventuel tvist mellem Salonbrands A/S og en erhvervsdrivende afgøres ved sø- og handelsretten i København.

Er du i tvivl?

Såfremt der opstår tvivl om ovenstående betingelser, anbefaler Salonbrands A/S at du kontakter din konsulent eller salgskontoret på 9818 1000.